Ondernemen

Als ondernemer sluit je vaak verschillende contracten, soms zelfs zonder dat je het doorhebt. Het is vervelend als een discussie ontstaat over de uitleg van een overeenkomst en als je bijvoorbeeld in een gerechtelijke procedure wordt betrokken. Wat zijn jouw rechten en plichten? Is er sprake van non-conformiteit of gebrekkige zaken?

Daarnaast heb je binnen grote organisaties vaak te maken met verschillende belangen tussen aandeelhouders en bestuurders of directieleden. Hoe zorg je ervoor dat deze conflicten worden opgelost? Welke rechten en plichten heb je? Wanneer ben je als bestuurder aansprakelijk?

Hier zijn we goed in:

• Nakoming overeenkomst
• Non-conformiteit van geleverde producten
Ontslag statutair bestuurder
• Geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en vennoten
• AvA besluiten en vernietiging
• Onverschuldigde betaling
• Ongerechtvaardigde verrijking
• Aansprakelijkheid bestuur
• Schade en aansprakelijkheid
• Kort geding
• Beslag