Arbeid

Op de werkvloer kunnen lastige situaties en vragen ontstaan. Werkgevers en werknemers zijn daarbij gebonden aan wettelijke bepalingen. Hoe ga je om met een werknemer die zich niet aan de regels houdt? Wat geldt als een werknemer langdurig ziek is? Hoe ziet een ontslagprocedure eruit? Wat mag wel en niet in een arbeidsovereenkomst staan en wat zijn de regels voor het opnemen van een concurrentiebeding?

Bij al jouw vragen over rechten en verplichtingen rondom arbeid zijn wij je graag behulpzaam.

Hier zijn we goed in:

• Arbeidsovereenkomst en aanhangsel
• Ketenregeling
• Goed werkgeverschap en goed werknemerschap
Concurrentiebeding en relatiebeding
• Geheimhouding
• Detachering, uitzending en payroll
• Platformarbeid
Directeur en statutair bestuurder
• COVID-19
• Ondernemingsraad
• Loonvordering
• Vakantie en verlof
• Ziekte
• Eenzijdige wijziging
Ontslag
• Reorganisatie
• CAO
• Privacy op de werkvloer
• Grensoverschrijdend gedrag | Me too | integriteit
• Overgang van onderneming
• Schade en aansprakelijkheid
• Overeenkomst van opdracht | zzp