Vastgoed

De vastgoedsector is altijd in beweging en snel kunnen schakelen, wordt van een advocaat vereist. Als na de verkoop problemen ontstaan, is er vaak discussie over de uitleg van overeenkomsten of notariële aktes. Wij weten als geen ander hoe je daarmee moet omgaan en welke slagingskansen jouw zaak heeft.

Hier zijn we goed in:

• VvE- en appartemensrecht
• Non-conformiteit aankoop onroerend goed
• Afdwingen koopovereenkomst
• Verjaring onroerend goed
• Kort geding
• Erfdienstbaarheid
• Huurgeschil
• Beslag opheffen (executiegeschil)
• Voorkeursrecht (Vormerkung)
• Aansprakelijkheid makelaar
• Schade en aansprakelijkheid