Directeur en statutair bestuurder

Bij een directeur of statutair bestuurder spelen vaak specifieke belangen, bijvoorbeeld imago. Daarnaast kent de wet specifieke bepalingen voor statutair bestuurders, bijvoorbeeld bij de ketenregeling (voor welke duur bepaalde tijdcontracten mogen worden aangegaan) en ontslag. Ook ondernemingsrechtelijke aspecten zijn van belang, zoals de vereisten waaraan een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) tot benoeming of ontslag moet voldoen.

Al deze kennis hebben wij in huis. Wij helpen werkgevers, directeuren en statutair bestuurders bij de specifieke bepalingen die in deze situaties van belang zijn.

Terug naar specialisme arbeid