Internationaal

Ondernemen houdt niet op de bij de landsgrenzen. Wij weten de weg in internationale wetgeving, zowel op het gebied van arbeid als ondernemen.

Steeds meer ondernemingen hebben met internationaal recht te maken, vaak binnen de EU, maar soms ook daarbuiten.

Spaanse werknemers worden ingehuurd om in Nederland werkzaamheden te verrichten, onderdelen worden besteld in Frankrijk en diensten worden geleverd in Italië. Steeds speelt de vraag welk recht van toepassing is, bij welke rechter je moet zijn en wat wel en niet geldt. Ook hierin zijn we gespecialiseerd, waarbij we ook – waar nodig – schakelen met onze connecties in binnen- en buitenland.