Relatiebeding en concurrentiebeding: een advocaat helpt!

Wist je dat er strikte regels gelden voor het overeenkomen van een concurrentie- en relatiebeding? Vaak sneuvelt zo’n beding als de werknemer hierover een procedure begint. De rechter kan het concurrentiebeding namelijk geheel of gedeeltelijk vernietigen of een billijke vergoeding toekennen voor de duur dat de werknemer wordt beperkt door het concurrentiebeding. Het is dus belangrijk om een concurrentie- of relatiebeding goed schriftelijk vast te leggen. 

Om het bedrijfsbelang te beschermen kunnen werkgever een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opnemen in een poging concurrentie van ex-werknemers tegen te gaan. In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is het opnemen van een concurrentiebeding in beginsel niet toegestaan. Dit is anders als de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen bij een concurrentiebeding heeft, welke belangen hij in de overeenkomst moet motiveren. 

Het concurrentiebeding verbiedt doorgaans de werknemer in dienst te treden na afloop van het dienstverband bij een concurrent, dat wil zeggen een onderneming die gelijksoortige activiteiten verricht. 

Over het algemeen wordt aangenomen dat een relatiebeding een vorm van het relatiebeding is. Een relatiebeding verbiedt doorgaans een werknemer om na afloop van het dienstverband contact te hebben met een van de relaties van de werkgever (denk aan klanten en leveranciers). 

Concurrentie- en relatiebedingen zijn vaak onderwerp van geschil in een gerechtelijke procedure. De procedures gaan snel (vaak in kort geding) en er spelen vaak grote belangen. 

Wij kennen de wet, rechtspraak en procedures en hebben veel ervaring met alles wat met concurrentie- en relatiebedingen te maken heeft.